Wszystko o:

wzór pisma apelacyjnego

Przełom? Prawomocnie wygrała spór z bankiem o ubezpieczenie niskiego wkładu!

rozumie pod pojęciem kolejny okres ubezpieczeniowy jak długo ma trwać , a w ogóle nie dołączył do pisma kopii polisy, z tytułu której żąda zwrotu składki. Pani Kinga grzecznie zapytała bank o co kaman i poprosiła o uzupełnienie rażących braków w piśmie. A ten świstek, który bank szumnie nazwał

Wyjawienie majątku dłużnika

. Jednocześnie jest to żądanie złożenia przyrzeczenia, że podany przez dłużnika wykaz jest prawdziwy, a co najważniejsze - kompletny. Wzór wniosku o wyjawienie majątku dłużnika Poniżej prezentuje wzór wniosku o wyjawienie majątku dłużnika . Przedstawiony wzór, to tylko przykład, a dane są fikcyjne Wzór

Jak napisać pozew do sądu pracy?

celem jest rozpoznanie danej sprawy przez sąd apelacyjny w tych samych granicach, w jakich mógł ją rozpoznać sąd I instancji. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy - wzór Specjaliści z różnych dziedzin prawa Masz niecodzienne pytanie prawne? Skorzystaj z porady sztabu specjalistów: doświadczonych

Rozwód i alimenty - orzeczenia sądowe 1

zdrowia i zdolności do spełnienia obowiązków małżeńskich. Przeciwne tym zasadom postępowanie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami moralności wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 6 marca 1997 r., sygn. I ACa 48 97 . google_ad_client ca-pub-4910922712782862 google

Podział majątku przy rozwodzie

, uwzględnić ciążący na niej dług zabezpieczony hipotecznie postanowienie SN z 21 stycznia 2010 r., sygn. I CSK 205 09 . Jeżeli sąd II instancji uwzględnia powstałą w toku postępowania apelacyjnego - ze względu na upływ czasu - zmianę wartości składników majątkowych wchodzących w skład  majątku wspólnego

Rozwód i alimenty - orzeczenia sądowe 2

ponowienia lub uzupełnienia dowodu w postępowaniu apelacyjnym tylko dlatego, że spodziewała się korzystnej dla siebie oceny tego dowodu przez sąd I instancji wyrok SN z 11 lipca 2003 r., sygn. I CKN 503 01 . google_ad_client ca-pub-4910922712782862 google_ad_slot 8328232987 google

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

dzieckiem. Apelacja od wyroku sądu okręgowego Od wyroku sadu okręgowego przysługuje każdemu z małżonków wniesienie apelacji do sądu apelacyjnego.  Pamiętaj!  Trzeba wtedy zwrócić się do sądu o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.  Termin do żądania uzasadnienia wynosi siedem dni, które liczone są: od

fillUp - Przyjazne formularze

, jak i firm.

fillUp umożliwia wypełnianie formularzy VAT, PIT, CIT, PCC, NIP, ZUS, KRS, GUS, PIP, NFZ czy PFRON. W programie można znaleźć także praktyczne wzory umów, pism, wniosków czy rachunków. Funkcjonalna wyszukiwarka fillUpa pozwala szybko odnaleźć i uzupełnić odpowiedni

fillUp - Przyjazne formularze

, jak i firm.

fillUp umożliwia wypełnianie formularzy VAT, PIT, CIT, PCC, NIP, ZUS, KRS, GUS, PIP, NFZ czy PFRON. W programie można znaleźć także praktyczne wzory umów, pism, wniosków czy rachunków. Funkcjonalna wyszukiwarka fillUpa pozwala szybko odnaleźć i uzupełnić odpowiedni

fillUp - Przyjazne formularze

, jak i firm.

fillUp umożliwia wypełnianie formularzy VAT, PIT, CIT, PCC, NIP, ZUS, KRS, GUS, PIP, NFZ czy PFRON. W programie można znaleźć także praktyczne wzory umów, pism, wniosków czy rachunków. Funkcjonalna wyszukiwarka fillUpa pozwala szybko odnaleźć i uzupełnić odpowiedni